Dotacje dla branży HoReCa

KPO pomaga małym firmom w Polsce, szczególnie w sektorach, które mocno ucierpiały przez pandemię COVID-19, jak hotele, restauracje, turystyka i kultura. Program ten ma poprawić wytrzymałość tych firm. MŚP, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, otrzymają wsparcie finansowe, żeby zmodernizować lub różnicować swoją działalność w tych sektorach. Celem jest stworzenie warunków, które pomogą firmom przetrwać inne kryzysy i wspierają rozwój przedsiębiorczości w sektorach hotelarskim, gastronomicznym, cateringowym, turystycznym lub kulturalnym.

Program skupia się na konkretnych regionach w Polsce, min. takich jak lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

Maksymalne koszty, które można zrefundować, wynoszą 600 tysięcy złotych, a maksymalna dotacja to 540 tysięcy złotych.

Dofinansowanie nawet do 90%.

Pieniądze z dotacji mogą być przeznaczone na: prace budowlane, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn, inwestycje związane z ochroną środowiska, korzystanie z technologii cyfrowych oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Podatek VAT nie jest wliczany w koszty kwalifikowalne.

Program jest skierowany do mikro, małych i średnich firm, które prowadzą działalność w określonych sektorach, takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka czy kultura. Firmy muszą mieć potwierdzenie swojej działalności zgodne z odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i być zarejestrowane w jednym z branżowych rejestrów.

Wśród wspieranych kodów PKD znajdują się:

  • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE

– 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

– 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

– 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

  • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

– 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

– 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,

– 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

– 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

– 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

  • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

– 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;

  • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA

– 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

– 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,

– 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

  • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

– 79.11.A Działalność agentów turystycznych,

– 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,

– 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,

– 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

– 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,

– 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

  • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

– 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

  • Dział 85 – EDUKACJA

– 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

  • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

– 91.02.Z Działalność muzeów,

– 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

– 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,

– 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Firmy ubiegające się o wsparcie muszą wykazać, że miały spadek obrotów w latach 2020 lub 2021, wynoszący co najmniej 20%, porównując rok do roku. To oznacza, że muszą udowodnić, że ich przychody zmniejszyły się o co najmniej 20% w porównaniu z poprzednim rokiem. Ten warunek ma na celu zidentyfikowanie firm, które faktycznie doświadczyły istotnych trudności finansowych z powodu pandemii.

Przewidywany termin naborów to marzec/kwiecień 2024 roku.

Osoba składająca wniosek o wsparcie powinna prowadzić swoją działalność gospodarczą w województwie, gdzie planuje realizować projekt dla małych i średnich przedsiębiorstw. Fakt prowadzenia działalności w danym województwie musi być potwierdzony wpisem do odpowiedniego rejestru, aby wnioskodawca spełniał wymagania programu.

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×